Historisch Museum van de Goelag


De Goelag (Gulag, zowel een afkorting en een letterwoord is) was het hoogste departement dat verantwoordelijk was voor de kampen en de gevangenissen, en was ook de belangrijkste directie van de kampen voor dwangarbeid [1] en een onderdeel van de NKVD USSR. De NKVD USSR viel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Sovjetunie en stond in voor de leiding voor alle dwangarbeidkampen, krijgsgevangenen en massadetentie tussen 1930 en 1956. 

Het Museum van de geschiedenis van de Goelag werd in 2001 gesticht door A.V. Antonov-Ovseyenko. Hij is een historicus en een schrijver die zelf alle verschrikkingen van het systeem van de kampen voor dwangarbeid had meegemaakt vanuit zijn eigen ervaringen. Het museum werd opgericht aan de hand van de herinneringen van zowel de vader als de zoon van de familie Antonov-Ovseyenko die jarenlang in deze zogenaamde kolonies verbleven. Deze herinneringen werden gestaafd aan de hand van fysiek bewijsmateriaal: brieven, dagelijkse gebruiksvoorwerpen, foto’s en video’s die ter plaatse werden gemaakt. Na een tijd, werd de tentoonstelling aangevuld door verhalen van ooggetuigen van de Stalinistische onderdrukking en politieke gevangenen, maar ook door kopieën van rechtszaken die begonnen werden tegen beroemde persoonlijkheden. 

Het fonds van het museum wordt voortdurend aangevuld: de gevangenen van de Goelag vinden dat het hun plicht is om mensen te waarschuwen voor de gevaren die inherent zijn aan een totalitair regime. Zij delen de intiemste details en hun getuigenissen vinden weerklank in de harten van duizenden mensen. Het is onmogelijk om een mooie toekomst op te bouwen en ondertussen het verleden te ontkennen. Hoe pijnlijk dit ook kan zijn: deze boodschap wordt verkondigd door het personeel van het museum aan het grote publiek, en het is moeilijk om hen tegen te spreken. 

Wat te bezoeken?

De eerste verdieping werd bestemd voor tijdelijke tentoonstellingen die gewijd worden aan de Goelag. In dit gedeelte worden open lezingen gegeven die gewijd zijn aan het onderwerp van de Stalinistische onderdrukking en de gevolgen ervan. Werken van hedendaagse kunstenaars en beeldhouwers worden er tentoongesteld, er worden films vertoond en er worden publieke lezingen gehouden van werken van onderdrukte schrijvers. 

De tweede verdieping wordt gebruikt voor het informatieve onderdeel waar het archief aan documenten, persoonlijke stukken, foto’s van de gevangen van de Goelag, brieven, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en krantenartikelen worden tentoongesteld. Alles wordt tentoongesteld en opgelijst. Naast de voorwerpen staan bordjes met een beschrijving in twee talen: Russisch en Engels. 

Wat bijzonder interessant is voor buitenlanders is een voorwerp dat bekend is bij elke Sovjet burger: een koffer met essentiële gebruiksvoorwerpen. Gedurende de Stalinistische periode van repressie stond deze in elk appartement. De onderdrukte mensen kregen enkel een paar minuten om te pakken en omdat niemand zeker was of hij niet op basis van valse beschuldigingen kon worden gearresteerd, waren zulke kits iets dat iedereen in huis had “in het geval dat“. 

Op de benedenverdieping van het museum wordt een exacte reproductie van het interieur van een kamer in een Goelag getoond. Het sinistere schemerlicht, de poppen die gevangenen voorstellen die uitgeput zijn door ontbering, de schrikwekkende ondervragingskamers. Het is gewoon verschrikkelijk om je in te beelden wat mensen meemaakten in zulke plaatsen. 

U kunt het museum met de metro bereiken (Dostoyevskaya, Tsvetnoy Bulvar of Novoslobodskaya)

Openingsuren: 
elke dag van 11.00 tot 19.00 (donderdag - 12:00 tot 21.00, gesloten op maandag).

Bunker-42

read more

Het Rode Plein

read more

Copyright © 2016-2017 T1cket, LLC. All rights reserved.
Op basis van het contract №D16-803 van 14 juni 2016.